Adviesbureau voor ruimtelijke informatievoorziening E: ln.krewsig@ofni
Colmschaterstraatweg 40 M: 06-24282915
7423 RG  Deventer   profielGISwerk paradigma

Het werkveld van de ruimtelijke informatievoorziening wordtgetypeerd door het GIS-paradigma, waarbij de interactie tussen mens, gegevensen systemen voortvloeit uit de taak en de daarbij behorende informatiebehoefte.
GISwerk opereert vanuit het midden van het paradigma.

Kennis van mens en organisatie, systemen en methodieken kenmerkt GISwerk.

Co Drost, de specialist achter GISwerk, heeft ruime ervaring met de verschillende aspectenvan het werken met ruimtelijke informatie. Deze ervaring heeft hij opgedaan bijverschillende werkgevers en een groot scala aan projecten, waarin hij zowel als projectleider,adviseur, analist en specialist op het gebied van implementatie, informatievoorziening,applicatiebouw en bestandsopbouw/gegevensinwinning heeft gewerkt. De aspecten tijd, prijsen kwaliteit zijn hierbij altijd belangrijke sturingsmechanismen.

Werkwijze
 
Werken vanuit inhoud met oog voor het proces, waarbij randvoorwaarden als organisatie,techniek en gegevenskwaliteit belangrijke factoren zijn. Dit vindt u terug in de kennisen ervaring op het gebied van:

  Organisaties Ministeries, waterschappen, provincies, gemeenten en ingenieursbureaus
 
  Proces Projectmanagement, DSDM
 
  Gegevens Inwinning, verwerking, analyse en kwaliteitscontrole
 
  Systemen Oracle (spatial), Access, ESRI (ArcGIS, ArcInfo, ArcView 3.2, ArcSDE, ArcIMS), MapInfo, Smallworld, FME
Inclusief bij behorende ontwikkel-/scriptingtalen: SQL, AML, VB, Python, Avenue, Magik